Jaarfeesten - Het vieren van de seizoenen

Winterzonnewende, Midwinter, Alban Arthan, Saturnalia, Yuletide, Great Day of the Cauldron, Winterfeest, Joel ofwel Yule

YuletreeYule kondigt de zwangerschap van de godin met Imbolc (1 februari) aan, die de vruchten van de nieuwe lente zal dragen. De belofte van de Godin aan haar volk, dat de Heer van Chaos niet lang meer zal regeren.

Yule - op of rond 21 december - staat voor vertrouwen en hoop. Het is de dag met de langste nacht en de kortste dag, dus het einde van de winter is in zicht!

Twee thema’s domineren het winterzonnewendefeest: de geboorte van de zon en de strijd tussen duisternis en licht. Licht en duister vullen elkaar aan en vormen het evenwicht dat wij nodig hebben. De strijd wordt vaak voorgesteld als een gevecht tussen koning Eik (Licht) en Koning Hulst (Donker), waarbij met Yule koning Eik wint.

Bellen of klokjes zijn boodschappen van licht en geluid die ons door de elfen worden gestuurd. De belletjes zorgen er ook voor dat kwade geesten uit de buurt blijven. Wees je bewust van deze natuurwezentjes rond Yule, ze kunnen je helpen als je het even niet ziet zitten in de donkere tijden.

Ruige Nachten en Rook Nachten

Wilde Jacht Aberglaube-Hanna-Bövong-buchcover wildejagdWinterzonnewende. Op of rond 21 december. De Zon staat nu stil op het meest noordelijke punt. Vanaf dit moment beweegt de zon zich weer meer naar het zuiden. De zon krijgt ook weer meer kracht.

De 12 dagen na de winterzonnewende zijn van oudsher dagen van rust en bezinning. Deze dagen en nachten begonnen in de tijd van de Germanen op de dag van de Winterzonnewende en duurde 12 dagen. Andere bronnen spreken van andere gebruiken.

Lees meer...

Koning Hulst en Koning Eik

Koning HulstIn een land hier ver vandaan leefden twee koningen in hetzelfde koninkrijk. Deze twee koningen waren broers van elkaar. Ze leefden in de verschillende uithoeken van hun land. Koning Hulst woont in het Noorden. Daar is het koud, er ligt altijd sneeuw en het is er donker! Hij is de oudere en wijzere broer. Hij draagt een dikke wintermantel en op zijn hoofd staat een krans van hulst. In zijn hand draagt hij een staf van hulst. Zijn vrouw, Vlier, draagt ook een mantel van dik zacht bont, zij draagt een kroon van Vlierbloesem en een staf gemaakt van Vlierhout.

Lees meer...

Everzwijn, Joelbrood en Buttered Rum

FreyrHet everzwijn speelde in de Noordse cultus van Freyr een belangrijke rol. Volgens de Hervarar saga ok Heiðreks offerde de Noordse koning Heiðrek zijn grootste offerzwijn dat aan Freyr (of Freya) gewijd was. Dit offerzwijn heette Sonargöltr. Hij deed dit om zich van een goede oogst te verzekeren.

Lees meer...

Offermaaltijden

Everzwijn in wintervachtVolgens Snorri Sturluson (Proza - Edda) waren er in de Joeltijd drie offermaaltijden. Deze heilige Joelmaaltijden zijn, volgens Snorri, ingesteld door Odin. Bij deze maaltijden hoorde ook het heilige drinkoffer, dat joel drinken genoemd werd.

De gerechten die traditioneel in de joeltijd gegeten werden zijn: varkensvlees, brood, koek, erwten, bonen, viskuit, haver- en gerstebrij.

Lees meer...

Het Yule Log - Een aloude traditie

YulelogDe oudste vermelding van het Yuleblok staat in de Capitula van Martinus van Bracara (6de eeuw), als een door de kerk verboden nieuwjaarsgebruik. Het wordt beschreven als een wortelvormig stuk eikenhout (onderkant van de stam). Dit blok werd in de haard gestookt en men goot er bier, mede of wijn over en voegde er veldvruchten en zout aan toe. De as hiervan werd over de akkers uitgestrooid. Geschreven bewijs voor het gebruik van het Yuleblok in Nederland duikt voor het eerst op in een acte uit 1264, geschreven door de schepenen van Susteren.

Lees meer...

Altaar, kleuren en symbolen

winterzonnewende zonnewielYule is de tijd van het jaar waarin heidenen en paganisten de winterzonnewende vieren. Als je op het noordelijk halfrond bent zal dit rond 21 december zijn, als je onder de evenaar woont zal de Yule viering in juni plaatsvinden. Yule wordt beschouwd als de langste nacht van het jaar en na Yule begint de zon zijn lange reis terug naar de aarde. Probeer enkele of zelfs alle van deze ideeën - als je daar de ruimte voor hebt - of gebruik wat je het meeste aanspreekt.

Lees meer...

Festival van Licht

KaarsenYule wordt gevierd in vele culturen en op vele manieren. Je vindt het terug onder vele namen, zoals bijvoorbeeld; Midwinter, Sun Return, Alban Arthan, Saturnalia, Winterzonnewende, Finn’s Day, Yuletide, Festival of Sol, Great Day of the Cauldron, Festival of Growth

In veel culturen worden winter festivals gevierd die in feite vieringen van het licht zijn.

Lees meer...

Midwinternacht Wierook - Recept

raeuchern-1Geuren hebben de eigenschap om ons terug te brengen in de tijd en de aroma's van winterfeesten zijn daarop geen uitzondering. Veel geuren creëren opnieuw de herinneringen en emoties van onze jeugd, of zelfs van een ver voorouderlijke geheugen, en maken deel uit van de magie van het Yule seizoen.

Je eigen magische winternacht wierook maken is niet moeilijk. De eenvoudigste soort bestaat uit losse ingrediënten. Deze losse wierook wordt gebrand op een houtskoolschijfje of je gooit het in het vuur.

Lees meer...

Het Moeder Aarde Dagboek - Midwinterverhaal

AppelBoekVerhaal van Othila

Wie de ouderdom van Moeder Aarde wil weten zal in haar dagboek moeten bladeren en haar wordingsverhaal trachten te achterhalen. Het weze raadzaam niet overhaast te werk te gaan, want dan deemsteren de schrifttekens van haar weg. Archeologen en geologen bereiken alleen de buitenkant van haar boek, van de pagina’s daarvan krijgen zij geen boodschap aangeboden. Alleen wat stugge wetenschapsstof zonder het innerlijke spirituele van Moeder Aarde en dat was toch haar opzet.

Lees meer...

Tanfana en de Grove Den

De Godin Tanfana en de Grove Den (Pinus sylvestris)

Grove Den Pinus sylvestris pine px1Pinus sylvestris betekent ‘bosbewonende pijnboom’. Pijnboom of Pijn is de oude naam voor de Grove Den. Den stamt van het Germaanse woord 'tanna', dat oorspronkelijk ‘heilige boom’ betekende. De aanduiding ‘grove’ slaat op de grove structuur van de oranjerode schors.

Pinus sylvestris werd vaak gebruikt door de ouden om het kwaad af te weren en er wordt gezegd dat het de macht heeft om niet alleen de ruimte van kwade krachten te wissen, maar zelfs om kwade krachten terug te laten keren naar hun bron.

Lees meer...

Zoeken

Volg ons op ...

facebook-68-1

Hornedone.jpg

De Aardewinkel

grunge-raaf